Croeso i wefan Ysgol Gynradd Bethel
 

Ysgol Gynradd Sirol (Babanod/Iau) yw'r ysgol hon. Mae'n ysgol ddyddiol, ddwyieithog, gyd-addysgol.
Hoffai plant, athrawon, llywodraethwyr a staff ategol Ysgol Bethel eich croesawu chwi a’ch plentyn i’n cymuned.

hwb

 

Hysbysfwrdd

Croeso i wefan  Ysgol Bethel. Cadwch lygaid ar yr hysbysfwrdd er mwyncael y newyddion diweddaraf!

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr am y Profion Cenedlaethol Llythrenneddd a Rhifedd:

http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/140420-information-for-parents-carers-2-9-cy-v3.pdf

Gwefan Dysgu Cymru ar gyfer y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd:

http://dysgu.cymru.gov.uk/resources/nlnf/?skip=1&lang=cy

Logon