CRA
 

Ffrindiau Ysgol Bethel

Mae gan yr ysgol Gymdeithas Rhieni-Athrawon gref iawn sy'n gweithio'n galed iawn i godi arian er mwyn cyfoethogi addysg y plant drwy brynu adnoddau ychwanegol i'r ysgol. Trefnir gweithgareddau cymdeithasol, codi arian ac addysgiadol yn dymhorol. Cynhelir Cyfarfod Blynyddol ym mis Hydref i ethol swyddogion a chynrychiolwyr i'r pwyllgor a chroesewir aelodau newydd. Mae copi o Gyfansoddiad y Gymdeithas ar gael gan y Pennaeth.

Cyswllt a Rhieni

Gweithredir polisi 'drws agored' yn yr ysgol lle mae rhyddid a chroeso i rieni, drwy drefnu ymlaen llaw gyda’r Pennaeth, i ymweld â'r ysgol i drafod unrhyw agwedd ar addysg, lles neu hapusrwydd eu plant. Rydym i gyd yn cydweithio er lles pob plentyn yn yr ysgol. Gwahoddir rhieni i'r ysgol i weld a thrafod gwaith a datblygiad eu plant ddwywaith y flwyddyn, ym mis Tachwedd ac yna ym mis Gorffennaf. Hefyd gwahoddir rhieni a chyfeillion yr ysgol i fynychu cyngherddau, a.y.b. i wylio’r plant yn perfformio. Gwahoddir rhieni i wasanaeth diwedd blwyddyn yn flynyddol.