Gwybodaeth
 

Cliciwch yma i lawrlwytho'r llawlyfr fel pdf

Profion darllen a rhifedd yng Nghymru
Gwybodaeth i rieni a gofalwyr plant - cliciwch yma

 

Grant Gwella Addysg 2017-18 - cliciwch yma


Apiau rydym yn ei ddefnyddio yn yr Ysgol - cliciwch yma