Llywodraethwyr
 

Enw:

Cynrychioli:

Gorffen:

Mr Merfyn Morris AALL Awst 2016
Cyng. Sion Jones AALL Mai 2017
Anne Elis AALL Awst 2016
     
Mr Richard Llwyd Jones Cyngor Cymuned Awst 2016
     
Miss Ellen Lloyd Rhieni Awst 2017
Mrs Nia Llwyd Lewis Rhieni Awst 2015
Mrs Eleri Moss Rhieni Ebrill 2016
Mrs Yvonne Griffith-Jones Rhieni Awst 2016
     
Parch Marcus Robinson Cyfetholedig Awst 2016
Mrs Carol Owen Cyfetholedig Awst 2016
Mr Llion Williams Cyfetholedig Awst 2016
     
Mrs Julie Bragan Staff Ategol Awst 2015
Mrs Nia Gwawr Elwyn Athrawon Awst 2017
     
Mrs Nia Guillemin Pennaeth  
Mr Dylan Parry Dirprwy – aelod di-bleidlais  
Mrs Sasha Alcock Clerc  


Cadeirydd y Llywodraethwyr - Parch Marcus Robinson
Cynghorydd Lleol - Cyng. Sion Jones
Clerc y Llywodraethwyr - Mrs Sasha Alcock

Gellir cysylltu â’r Cadeirydd drwy Glerc y Llywodraethwyr (01248) 670663.