Pwy di Pwy
 

Staff Dysgu
Mr Gwion Owen - Pennaeth
Mr Dylan Parry - Dirprwy
Mrs Nia G Elwyn - Athrawes Ddosbarth
Mrs Donna Owen - Athrawes Ddosbarth
Mrs Sharon Parry - Athrawes Ddosbarth
Miss Wendy Hebenstreit - Athrawes Ddosbarth
Miss Nia Gosset - Athrawes Ddosbarth

Cymorthyddion
Mrs Caryl Davies - Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen
Mrs Joyce Gaffey - Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen
Mrs Ffion Hughes - Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen
Miss Sian Hughes - Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen
Mrs Donna Roberts - Cymhorthydd AAA
Mrs Ffion Thomas - Cymhorthydd AAA
Miss Awen Elis - Cymhorthydd AAA
Mrs Caryl Williams - Cymhorthydd AAA

Ysgrifenyddes
Miss Lowri Hughes (ar gael 8:40 - 1:30)

Athrawon Cerdd Teithiol
Mrs Margaret Jones (Pres)
Miss Rebecca Bateson (Chwythbrennau)

Staff Ategol
Mrs Delyth Williams - Gofalwraig & Glanhawraig
Mrs Alys Peters - Glanhawraig
Mrs Nia Thomas-Humphreys - Cogyddes
Mrs Christina Roberts - Cynorthwywraig Cegin
Miss Lowri Hughes - Clerc Arian Cinio
Mrs Helen Williams - Goruchwylwraig Cinio/ Swyddog Croesi Ffordd