Pwy di Pwy
 

Staff Dysgu
Mrs Nia Guillemin - Pennaeth
Mr Dylan Parry - Dirprwy
Mrs Nia G Elwyn - Athrawes Ddosbarth
Mrs Donna Owen - Athrawes Ddosbarth
Mrs Sharon Parry - Athrawes Ddosbarth
Miss Wendy Hebenstreit - Athrawes Ddosbarth
Miss Nia Gosset - Athrawes Ddosbarth
Mrs Gwenan Jones - Athrawes Ddosbarth
Mrs Lynne Hardwidge Jones - Athrawes ADY

Cymorthyddion
Mrs Glenda Owen - Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen
Mrs Joyce Gaffey - Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen
Miss Nia Wyn Thomas - Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen
Miss Sian Hughes - Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen
Mrs Donna Roberts - Cymhorthydd AAA
Miss Manon Wyn Jones - Cymhorthydd AAA
Miss Manon Bryn Jones - Cymhorthydd AAA
Mrs Caryl Williams - Cymhorthydd AAA
Mrs Ruth Mowll - Cymhorthydd AAA
Mrs Caryl Davies Cymhorthydd AAA

Ysgrifenyddes
Mrs Sasha Alcock (ar gael 8:30 - 1:30)

Athrawon Cerdd Teithiol
Mrs Margaret Jones (Pres)
Miss Rebecca Bateson (Chwythbrennau)

Staff Ategol
Mrs Delyth Williams - Gofalwraig & Glanhawraig
Mrs Alys Peters - Glanhawraig
Mrs Nia Thomas-Humphreys - Cogyddes
Mrs Valerie Owen - Cynorthwywraig Cegin
Mrs Sasha Alcock - Clerc Arian Cinio
Mrs Helen Williams - Goruchwylwraig Cinio/ Swyddog Croesi Ffordd