Ysgol Iach
 

Mae’r ysgol wedi cwblhau Cam 5 o’r
Cynllun Ysgol Iach ac yn awr yn ymwneud
â chyfnod 6.

 

 

logoAr ddiwedd cyfnod 6, unwaith y bydd cydgysylltwyr yn fodlon bod yr holl dystiolaeth ar gael, gwahoddir asesydd annibynnol cenedlaethol i asesu’r ysgol trwy edrych ar ddogfennaeth ac ymweld â’r ysgol i dderbyn cyflwyniad gan gyngor yr ysgol neu grwˆp disgyblion priodol arall, i gael taith o gwmpas yr ysgol o dan arweiniad disgyblion ac i achub y cyfle i siarad â staff yr ysgol. Gobeithir cyrraedd y nôd yma yn y ddwy flynedd nesaf ac yna mynd ymlaen i ymgeisio am yr Wobr Ansawdd Genedlaethol.

Caiff y cynllun ei rannu yn 7 maes:
Bwyd a Ffitrwydd (sydd eisioes wedi ei asesu a’i gymeradwyo)
Iechyd a Lles Meddyliol ac Emosiynol
Datblygu Personol a Chydberthynas
Defnyddio a Chamddefnyddio Sylweddau
Yr Amgylchedd
Diogelwch
Hylendid

Y prif faes dan ffocws yn nhymor yr Hydref fydd y maes ‘Yr Amgylchedd’