Ysgol Werdd
 

Dyma aelodau Grwp Gwyrdd Ysgol Bethel Medi 2012

plant

Mae’r Grwp Gwyrdd wedi bod yn brysur yn barod yn bod yn dditectifs ynni o amglych yr ysgol. Mae’r plant yn gweithio’n brysur er mwyn darganfod sut y gall yr ysgol lleihau’r defnydd o ynni. Daeth Ffion Mai Jones o Gyngor Gwynedd yma er mwyn trafod pwysigrwydd lleihau’r defnydd o ynni efo’r plant.

Prif nod y cynllun yw addysgu disgyblion sut i warchod yr amgylchedd leol a byd eang trwy darparu fframwaith er mwyn cynorthwyo ysgolion i fabwysiadu
polisiau a gweithgareddau fydd yn gwarchod yr amgylchedd fel rhan ganolog o fywyd beunyddiol yr Ysgol.

Mae'r Ysgol wedi cwblhau'r wobr efydd a'r wobr arian o'r cynllun Ysgolion Gwyrdd ac yn awr yn ymwneud â'r wobr aur.
Caiff y wobr ei rannu i'r meysydd canlynol:
1. Dewisiadau a Phenderfyniadau
2. Newid yn yr Hinsawdd
3. Treuliant a Gwastraff
4. Amgylchedd Naturiol

Er mwyn cyrraedd nôd y Wobr, rhaid casglu tystiolaeth, sy'n profi fod plant yr Ysgol wedi cael profiadau digonol yn y meysydd uchod.

Mae'r Ysgol wedi cwblhau blwyddyn o waith ar y portfolio Aur a gobeithir cyrraedd nôd o'r wobr yn ystod y ddwy flynedd nesaf.

Yn ystod y ddwy flynedd sydd i'w ddod, bydd ffocws yn cael ei roi ar yr agwedd 'Newid yn yr Hinsawdd'.